บจ.เซทอัพ บัญชีและกฎหมาย จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เซทอัพ บัญชีและกฎหมาย จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565016231
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

89/34 หมู่ที่ 2, ต.บ้านใหม่, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Leave a Comment