บจ.ออล เซอร์เวย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ออล เซอร์เวย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565016176
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

199/215 หมู่บ้าน เดอะวิลล่า บางบัวทอง หมู่ที่ 13, ต.บางบัวทอง, อ.บางบัวทอง, จ.นนทบุรี, 11110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.