บจ.เอ็ม แอนด์ เอ็ม แอ็ดไวซอรี่ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ็ม แอนด์ เอ็ม แอ็ดไวซอรี่ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565015960
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

99/83 หมู่ที่ 1, ต.ลำโพ, อ.บางบัวทอง, จ.นนทบุรี, 11110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.