บจ.เทรลเลอร์สตูดิโอพาร์ท จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เทรลเลอร์สตูดิโอพาร์ท จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565015943
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

222/78 หมู่ที่ 2, ต.บางขุนกอง, อ.บางกรวย, จ.นนทบุรี, 11130

Leave a Comment