บจ.ไม้ยืนต้น65 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไม้ยืนต้น65 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565015773
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

188/85 หมู่ที่ 6, ต.บางรักพัฒนา, อ.บางบัวทอง, จ.นนทบุรี, 11110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.