บจ.เอ็นโซ่ โกลบอล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ็นโซ่ โกลบอล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565015633
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000

🏢 ที่อยู่:

99/4 หมู่บ้าน ลัดดารมย์ ปิ่นเกล้า หมู่ที่ 3ซอย 4/2 ถนนกาญจนาภิเษก, ต.บางคูเวียง, อ.บางกรวย, จ.นนทบุรี, 11130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.