บจ.เอ็กซ์-มาร์เวล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ็กซ์-มาร์เวล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565015536
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

50/49 หมู่บ้าน พฤกษา112 (กาญจนาภิเษก-รถไฟฟ้าฯ), ต.บางแม่นาง, อ.บางใหญ่, จ.นนทบุรี, 11140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.