บจ.ไอคอนวัน จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไอคอนวัน จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565015331
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

32/44 หมู่ที่ 11 ซอยวัดลาดปลาดุก ถนนกาญจนาภิเษก, ต.บางแม่นาง, อ.บางใหญ่, จ.นนทบุรี, 11140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.