บจ.ทรัพย์เจริญถาวรก่อสร้าง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทรัพย์เจริญถาวรก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565015170
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

38/6 หมู่ที่ 1, ต.บางกรวย, อ.บางกรวย, จ.นนทบุรี, 11130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.