บจ.วีเอส ริช เอ็กซ์เพรส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.วีเอส ริช เอ็กซ์เพรส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565015056
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

14/5535 หมู่บ้าน บัวทองธานี เฟส 18 หมู่ที่ 14, ต.บางบัวทอง, อ.บางบัวทอง, จ.นนทบุรี, 11110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.