บจ.ออเนส เวิร์ค จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ออเนส เวิร์ค จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014891
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 10,000

🏢 ที่อยู่:

97/53 หมู่ที่ 1, ต.อ้อมเกร็ด, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.