บจ.ช้อนทรัพย์ รับเงิน ๙๙๙ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ช้อนทรัพย์ รับเงิน ๙๙๙ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014742
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 900,000

🏢 ที่อยู่:

51/53 หมู่บ้าน เดอะ เมโทร หมู่ที่ 3ซอย 5 ถนนหอการค้าไทย, ต.คลองพระอุดม, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.