บจ.ออลล์-โทโลจี้ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ออลล์-โทโลจี้ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014483
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 300,000

🏢 ที่อยู่:

199/244 หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า-สาทร ซอย5/8 ถนนราชพฤกษ์, ต.บางขุนกอง, อ.บางกรวย, จ.นนทบุรี, 11130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.