บจ.ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู สตูดิโอ 46 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู สตูดิโอ 46 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014386
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

46/41 หมู่ที่ 4, ต.บางตลาด, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.