บจ.โค้ด เคว๊ก จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.โค้ด เคว๊ก จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014220
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

98/45 หมู่บ้าน ศุภาลัย เออร์บานา แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด หมู่ที่ 3ซอย วัดกู้, ต.บางพูด, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.