บจ.แล็บ เอทตี้ไฟว์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แล็บ เอทตี้ไฟว์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014025
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

95/233 หมู่บ้าน อินนิซิโอ ปิ่นเกล้า-วงแหวน หมู่ที่ 1, ต.ศาลากลาง, อ.บางกรวย, จ.นนทบุรี, 11130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.