บจ.พีเค เครน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พีเค เครน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565013941
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 700,000

🏢 ที่อยู่:

2/3 หมู่ที่ 4, ต.หนองเพรางาย, อ.ไทรน้อย, จ.นนทบุรี, 11150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.