บจ.เอส.เอ็น. ลอว์ เฟิร์ม แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอส.เอ็น. ลอว์ เฟิร์ม แอนด์ บิสซิเนส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565013771
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

22/399 อาคารป๊อปปูล่าคอนโด T 7 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 27 ถนนป๊อบปูล่า, ต.บ้านใหม่, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.