หจ.เคบี999เทรดดิ้ง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เคบี999เทรดดิ้ง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0123565002343
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 51,000

🏢 ที่อยู่:

159/131 หมู่บ้าน The essence ชัยพฤกษ์วงแหวน หมู่ที่ 5ซอย 20, ต.ไทรน้อย, อ.ไทรน้อย, จ.นนทบุรี, 11150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.