หจ.วีเวอชวล

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.วีเวอชวล ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0123565002335
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 50,000

🏢 ที่อยู่:

43/58 หมู่บ้าน เกร็ดฟ้าธานี หมู่ที่ 5ซอย วัดกู้ ถนนสุขาประชาสรรค์ 2, ต.บางพูด, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.