หจ.เวล คอมพลีเมนท์ เอเจนซี่

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เวล คอมพลีเมนท์ เอเจนซี่ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0123565002301
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

9/9 ถนนป๊อบปูล่า, ต.บ้านใหม่, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.