หจ.พรอมท์ โคลธธิง สตูดิโอ

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พรอมท์ โคลธธิง สตูดิโอ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0123565002203
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

89/1594 หมู่ที่ 5, ต.บางแม่นาง, อ.บางใหญ่, จ.นนทบุรี, 11140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.