หจ.เพลินโฮม สมาร์ท คิดส์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เพลินโฮม สมาร์ท คิดส์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0123565002181
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

88/213 หมู่บ้าน ลัดดารมย์ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 6, ต.คลองพระอุดม, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.