หจ.ช้าง คอนสตรัคชั่น 999

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ช้าง คอนสตรัคชั่น 999 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0123565002114
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

95/226 หมู่ที่ 8, ต.เสาธงหิน, อ.บางใหญ่, จ.นนทบุรี, 11140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.