หจ.ศ. งามทรัพย์ ทรานสปอร์ต

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ศ. งามทรัพย์ ทรานสปอร์ต ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0123565002076
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

58 หมู่ที่ 2, ต.ไทรน้อย, อ.ไทรน้อย, จ.นนทบุรี, 11150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.