หจ.พีพี ยูนิเวอร์แซล

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พีพี ยูนิเวอร์แซล ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0123565002050
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

88/58 หมู่บ้าน เกนวิลล์ 2 หมู่ที่ 4, ต.บางแม่นาง, อ.บางใหญ่, จ.นนทบุรี, 11140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.