หจ.อิโชะกรุ๊ป (ประเทศไทย)

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.อิโชะกรุ๊ป (ประเทศไทย) ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0123565002017
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 50,000

🏢 ที่อยู่:

99/114 หมู่ที่ 1 ซอย5 ถนนราชพฤกษ์, ต.อ้อมเกร็ด, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.