บจ.ทริปเปิ้ลเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทริปเปิ้ลเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/29/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565017806
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

298/348 หมู่ที่ 4, ต.ในคลองบางปลากด, อ.พระสมุทรเจดีย์, จ.สมุทรปราการ, 10290

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.