บจ.ชัยภัทร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ชัยภัทร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/28/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565017644
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

146 หมู่ที่ 1, ต.นาเกลือ, อ.พระสมุทรเจดีย์, จ.สมุทรปราการ, 10290

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.