บจ.เวล เอ็กซ์เพรส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เวล เอ็กซ์เพรส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/28/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565017598
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

420/59 หมู่ที่ 5, ต.เทพารักษ์, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10270

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.