บจ.เอส ที ดับเบิลยู ออยล์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอส ที ดับเบิลยู ออยล์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565017326
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

915 หมู่ที่ 2, ต.แพรกษาใหม่, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10280

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.