บจ.ทีจี เบส โซลูชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทีจี เบส โซลูชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/22/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565017091
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

711/127 หมู่ที่ 1, ต.แพรกษาใหม่, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10280

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.