บจ.เจเคเค แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เจเคเค แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/16/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565016788
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

711/377 หมู่บ้าน ศุภาลัย ไพรด์ ประชาอุทิศ หมู่ที่ 9, ต.ในคลองบางปลากด, อ.พระสมุทรเจดีย์, จ.สมุทรปราการ, 10290

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.