บจ.เตี้ยนคู เทรดดิ้ง (กรุงเทพ) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เตี้ยนคู เทรดดิ้ง (กรุงเทพ) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/13/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565016435
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

99/475 หมู่ที่ 4, ต.บางโฉลง, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.