บจ.เวลเนส อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสพิทอล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เวลเนส อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสพิทอล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565016290
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

159/286 หมู่บ้าน มัณฑนา ศรีนครินทร์ – บางนา หมู่ที่ 3, ต.บางแก้ว, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.