บจ.ผลิตสาระดี จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ผลิตสาระดี จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565015552
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000
🏢 ที่อยู่:

189/439 หมู่บ้าน เคซีพาร์ควิลล์ หมู่ที่ 2 ซอยC10 ถนนตำหรุ-บางพลี, ต.แพรกษาใหม่, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10280

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.