บจ.ที.เอ็ม พลัส ฟิสิคอล คลินิก จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ที.เอ็ม พลัส ฟิสิคอล คลินิก จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/1/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565015412
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

61/331 หมู่ที่ 9, ต.บางพลีใหญ่, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.