บจ.เออีที จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เออีที จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/1/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565015242
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

333/175 หมู่ที่ 3, ต.บางโฉลง, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.