บจ.อุทัย 49 ซูเปอร์ไบค์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อุทัย 49 ซูเปอร์ไบค์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565015102
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

12/9 หมู่ที่ 13, ต.บางครุ, อ.พระประแดง, จ.สมุทรปราการ, 10130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.