บจ.ดร.เทค อีคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดร.เทค อีคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565014998
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 10,000

🏢 ที่อยู่:

59/194 หมู่ที่ 16, ต.บางพึ่ง, อ.พระประแดง, จ.สมุทรปราการ, 10130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.