บจ.เอสทีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอสทีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565014785
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

75/68 หมู่ที่ 6, ต.บางจาก, อ.พระประแดง, จ.สมุทรปราการ, 10130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.