บจ.แมมจิสติกส์ กรุงเทพ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แมมจิสติกส์ กรุงเทพ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565014564
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 24,000

🏢 ที่อยู่:

199/745 หมู่ที่ 3, ต.แพรกษา, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10280

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.