บจ.สมใจ ๒๔ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สมใจ ๒๔ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565014076
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

133/348 หมู่บ้าน หมู่บ้านโกลเด้นท์ทาวน์ ศรีนครินทร์ หมู่ที่ 4, ต.บางเมือง, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10270

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.