บจ.เอ็มจี1962 โซลาร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ็มจี1962 โซลาร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565013894
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

39 ถนนสุขุมวิท, ต.ปากน้ำ, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10270

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.