บจ.กรีน แอนด์ คลีน อีเลคทริค พาวเวอร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.กรีน แอนด์ คลีน อีเลคทริค พาวเวอร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565013797
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท, ต.สำโรงเหนือ, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10270

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.