บจ.เดอะ โกลด์ ดีวา กรุ๊ป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เดอะ โกลด์ ดีวา กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565013762
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

999/303 หมู่บ้าน บุราสิริ วงแหวน-อ่อนนุช หมู่ที่ 13 ซอยกาญจนาภิเษก39, ต.ราชาเทวะ, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.