บจ.คลาวด์ คอนเน็กซ์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.คลาวด์ คอนเน็กซ์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565013690
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

18/42-43 หมู่ที่ 7, ต.บางโฉลง, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.