บจ.บีเอ็มเอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บีเอ็มเอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565013657
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

95/147 หมู่ที่ 5, ต.แพรกษาใหม่, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10280

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.