บจ.2พี โลจิสติกส์ 168 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.2พี โลจิสติกส์ 168 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565013541
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

222/259 หมู่ที่ 5, ต.แพรกษา, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10280

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.