บจ.คริสตัล แสตมป์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.คริสตัล แสตมป์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565013312
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

525/261 หมู่ที่ 7, ต.สำโรงเหนือ, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10270

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.